26 katı ile 14 katının farkı 288 olan sayı kaçtır?

26 katı ile 14 katının farkı 288 olan sayı kaçtır?

26 katı ile 14 katının farkı 288 olan sayı kaçtır?

Cevap; Sayı ise 26 katı 26x , 14 katı 14x tir. Farkı ise 26x-14x=12x tir.

12x=288,

x=24 tir.