24 sayısı ile 50 sayısına yuvarlanabilen en küçük sayının toplamı kaçtır

24 sayısı ile 50 sayısına yuvarlanabilen en küçük sayının toplamı kaçtır

  • 50 sayısına yuvarlanabilen en küçük sayı 45 tir.
  • 24 ile toplamı = 24+45=69,

Cevap: 69