21-22-23.sorulara bakabilir misiniiz

B) 200 C) 175
Am
esiti şekildeki gibi olan yolun yalnız LM bō-
tünmeli olup yol boyunca sürtünme kuvveti
K noktasından E kinetik enerjisi ile atılan m
sim, N’den geri dönüp hareketini sürdürüyor
tasında duruyor.
E
B) 7
D) 150
L
re, E kinetik enerjisi kaç mgh’dir?
C) 6
D) 5
M
m/s
45%
2 kg O
leli cisim, sürtünmesiz yatay düzlemde şe-
bi 10 m/s’lik hızla duvara esnek bir şekilde
= yansıyor.
kg 10 m/s
10 m/s
yatay
E) 100
Sre, duvarın cisme uyguladığı itme kaç
dir?
B) 20 C) 20√2 D) 30 E) 40
sından şekildeki gibi eğik olarak fırlatılan 2
i cisim, L noktasında yere düşmektedir.
L
80 m/s
;
N
E) 4
B) 20 C) 30 D) 40
re, cisme K’den L’ye gelinceye kadar etki
me kaç N.s’dir?
m=0,5 kg
m/s²; sin 45° cos 45º = ✓ Sürtünmeler
)
yer (yatay)
esi önemsiz yatay düzlemde durmakta olan
uzun sarmal yayın önündeki 3,5 kg kütleli
kildeki gibi 0,5 kg kütleli bir mermi 80 m/s’lik
Dip yapışıyor.
E) 80
(Sürtünmeler önemsizdir. Sin 30- 0,5)
A) Yalnız 1
B) Yalnız II
21.
22.
Sürtünmesi önemsiz eşit bölmeli düzlemde Şekil 1
deki konumlarından belirtilen yönlerde aynı anda ha-
rekete geçen cisimler t süre sonra L de çarpışıyorlar.
Çarpışmadan t süre sonraki konumları Şekil - Il deki
gibi oluyor.
X
X
D) I ve III
A) 20
23.
B)
KL
Buna göre, cisimlerin kütleleri
K
+2
0
L
Şekil 1
A) I yönünde 7 m/s
C) Il yönünde 7 m/s
5
MN
Şekil II
M
C) 1
V-10 m/s
E) II ve III
Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde zıt yönde 3
büyüklüğündeki hızlarla şekildeki gibi hareket eden
m ve 3m kütleli X ve Y cisimleri, çarpışıp yapışıyorlar.
||-.
yer (yatay)
Buna göre, cisimlerin çarpışma sonucu toplam
enerjilerinin % kaçı ısıya dönüşür?
B) 40
C) 60
10
N
Y
m
my
Sürtünmesi önemsiz yatay düzlemde 5 kg kütleli
oyuncak araba, 10 m/s’ lik hızla şekildeki gibi hareket
ederken 1 kg kütleli bir cisim 10 m/s hızla yatayla
37’lik açı yapacak şekilde arabaya çarpıp yapışıyor.
m=1 kg
5 kg
15
D) -
C) I ve II
Y
oranı kaçtır?
D) 75
Buna göre, arabanın son hızının yönü ve büyük-
lüğü nedir?
(sin 37° = cos 53 = 0,6; sin 53° = cos 37° = 0,8)
20
26.
t = 0 anındaki hızı 10 m/s ve kütlesi 2 kg olan cisme
ait ivme - zaman grafiği şekildeki gibidir.

 • ivme (m/s)
  E) 80
  4/6
  v=10 m/s
  B) I yönünde 8 m/s
  D) Il yönünde 8 m/s
  E) Durgun
  Zaman (s)