1789 insan ve yurttaş hakları bildirisinin hazırlanmasında hangi filozofun düşünceleri etkili olmuştur

1789 insan ve yurttaş hakları bildirisinin hazırlanmasında hangi filozofun düşünceleri etkili olmuştur

1789 insan ve yurttaş hakları bildirisinin hazırlanmasında hangi filozofun düşünceleri etkili olmuştur?

Cevap: 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin hazırlanmasında pek çok filozofun fikirleri etkili olmuştur. Ancak, Jean-Jacques Rousseau’nun düşünceleri bildirinin hazırlanmasında belirleyici bir rol oynamıştır.

Rousseau’nun “Toplum Sözleşmesi” adlı eseri, insanların özgür doğduğu ancak toplumsal kurallarla baskılandığı fikrini savunur. Bu eserinde, insanların eşit haklara sahip olduğunu ve bu hakların korunması için toplumların sözleşmeler yapması gerektiğini belirtir. Ayrıca, Rousseau, hükümetlerin gücünün halktan geldiğini ve halkın iradesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğunu savunur.

Bu fikirler, 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin hazırlanmasında önemli bir etkiye sahip oldu. Bildiri, insanların doğuştan gelen haklara sahip olduğunu ve bu hakların korunması için hükümetlerin var olduğunu vurgular. Hükümetin gücünün kaynağının halk olduğu, halkın temsilcileri tarafından yönetildiği ve halkın iradesine uygun olarak hareket etmesi gerektiği ilkesi de bildiride yer alır.

Bu nedenle, Rousseau’nun fikirleri, 1789 İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi’nin hazırlanmasında belirleyici bir rol oynamıştır. Ancak, bu bildirinin hazırlanmasında Montesquieu, Voltaire ve diğer Aydınlanma düşünürlerinin fikirleri de etkili olmuştur.