Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesi nedir?

fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesi nedir?

Fransız insan ve yurttaş hakları bildirgesi nedir?

Cevap: Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, 1789 yılında Fransa’da kabul edilmiş olan bir belgedir. Bu bildirge, insanların doğuştan sahip olduğu hakları ve özgürlükleri tanımlamaktadır ve modern demokrasilerin temelini oluşturan ilkeler içermektedir.

Bildirge, üç ana ilkeye dayanmaktadır: özgürlük, eşitlik ve kardeşlik. Özgürlük ilkesi, bireylerin düşünce, ifade, din ve toplantı özgürlüğüne sahip olma hakkını tanırken, eşitlik ilkesi herkesin yasalar önünde eşit olduğunu belirtmektedir. Kardeşlik ilkesi ise, toplumun üyelerinin birbirlerine karşı sorumluluğunu vurgulamaktadır.

Bildirge ayrıca, hukukun üstünlüğü ilkesini ve vatandaşların vergiye katılma hakkını da tanımaktadır. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, Fransız Devrimi’nin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır ve günümüzde hala demokratik toplumların temel taşlarından biridir.