16 fazlası 50 olan sayının 8 katı kaçtır?

16 fazlası 50 olan sayının 8 katı kaçtır?

16 fazlası 50 olan sayı: 50-16=34 tür,

Bu sayının ise 8 katı sorulmuş. Sekiz katını alırsak,

34.8= 272 dir.

Cevap: 272