8 in % 50 si kaçtır?

8 in % 50 si kaçtır ?

8 in % 50 si kaçtır ?

Cevap : Bir sayısının yüzde 50 si o sayının yarısına eşittir. 8 in yarısı 4 olduğu için cevap 4’tür.