-14’ten küçük olan en büyük tam sayı A ve −6’dan büyük olan en küçük tam sayı B’dir. Buna göre, A - B farkı kaçtır?

-14’ten küçük olan en büyük tam sayı A ve −6’dan
büyük olan en küçük tam sayı B’dir.
Buna göre, A - B farkı kaçtır?
A) -5
B) -10
C) -15 D) -20

-14’ten küçük olan en büyük tam sayı A ve −6’dan
büyük olan en küçük tam sayı B’dir.
Buna göre, A - B farkı kaçtır?

Cevap:

A=-15 tir. −6’dan büyük olan en küçük tam sayı B=-5 tir.

A-B=-15-(-5)=-10 dur.