1 den 100 e kadar olan asal sayılar nelerdir?

1 den 100 e kadar olan asal sayılar nelerdir? 100 e kadar olan asal sayılar nedir?

Asal sayı: 1 den büyük, 1 ve kendisinden başka böleni olmayan sayılara asal sayı denir.

1 den 100 e kadar olan Asal Sayılar

1 den 100 e kadar olan asal sayılar: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 ve 97 dir.