1/8 i 5 olan sayının tamamı kaçtır?

1/8 i 5 olan sayının tamamı kaçtır?

1/8 i 5 olan sayının tamamı kaçtır?

Cevap: Bu soruda verilen bilgi şu şekilde ifade edilebiliriz. Bilinmeyen sayıya a diyelim.

1/8 x 8= 5

Burada a, sorulan sayıdır. İşlemi çözmek için her iki tarafı da 1/8’e böleriz:

a = 5 ÷ 1/8

a = 5 x 8

a = 40

Sonuç olarak, 1/8’i 5 olan bir sayının tamamı 40’tır.