Zor zor bir soru

  1. Aşağıdakilerden hangisi mobilizasyon teorisinin temelini teşkil eden beş kavramdan biri değildir?

a) Toplu pazarlık

b) Çıkarlar

c) Mobilizasyon

d) Örgüt

e) Firsat

e) Fırsat mobilizasyon teorisinin temelini oluşturan beş kavramdan biri değildir. Mobilizasyon teorisinin diğer dört temel kavramı şunlardır: örgüt, çıkarlar, kaynaklar ve iletişim. Bu teoriye göre toplumsal hareketler, bireylerin ortak çıkarları doğrultusunda örgütlenerek kaynakları kullanmaları ve iletişim kurmaları sonucu ortaya çıkarlar. Toplu pazarlık ise daha çok sendikaların etkisiyle işçilerin haklarını korumak için yaptıkları görüşmeleri ifade eder.