Zıtın eş anlamlısı nedir? Zıt eş anlamlısı

zıtın eş anlamlısı nedir? Zıt eş anlamlısı

Zıtın eş anlamlısı nedir? Zıt eş anlamlısı

Cevap: Zıt kelimesi ile aynı anlama gelen yani eş anlamlısı olan kelimeler Karşı, Aykırı, aksi kelimeleridir.