Zekat ibadeti hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır

zekat ibadeti hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır

zekat ibadeti hicretin kaçıncı yılında farz kılınmıştır

Cevap: Zekat ibadeti, İslam dininde bir ibadet ve sosyal sorumluluk ödevi olarak önemli bir yere sahiptir. Zekat, bir tür malî ibadet olup, zenginlerin belirli bir oranda mal varlıklarından fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmesini öngörmektedir.

Zekat ibadeti, İslam peygamberi Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret ettiği 2. yılın Ramazan ayında farz kılınmıştır. Yani, hicretin 2. yılında zekat ibadeti Müslümanlar için farz kılınmıştır. Bu, İslam takvimine göre miladi 624 yılına denk gelmektedir.