Yüzeye çıkan lavların aniden soğuması sonucu oluşan dış püskürük kayaçlar

yüzeye çıkan lavların aniden soğuması sonucu oluşan dış püskürük kayaçlar

yüzeye çıkan lavların aniden soğuması sonucu oluşan dış püskürük kayaçlar

Cevap: Yüzeye çıkan lavların aniden soğuması sonucu oluşan dış püskürük kayaçlara “volkanik” veya “ekstrüzyon” kayaçlar denir. Bu kayaçlar, Andezit, obsidyen ve bazalt dış püskürük kayaçlara örnektir. Yer kabuğunun üst tabakalarında volkanik patlamalar veya lav akıntıları sırasında oluşur. Soğuyan lavın hızlı bir şekilde katılaşması, kaba taneli veya bazalt gibi farklı tipte volkanik kayaçların oluşmasına yol açar.