Yunus emre ermk

2v
m
Şekil II
Şekil 1
Şekil III
Yatay ve sürtünmesiz düzlemde Şekil I deki gibi büyüklüğü
volan hızla hareket eden m kütleli cisme uygulanan kuvvet
cismin hız büyüklüğünü Şekil II deki gibi 2v yapıyor.
A) I
Kuvvetin bu cisme uyguladığı itme vektörü Şekil III te
gösterilen vektörlerden hangisi ile aynı yönlü olur?
BII C) III
D) IV
E) V
4.