Yüklemin kök türünü bulma sorusu

Soru Fotoğrafı: kımıldanıyordu kelimesinin kök türü nedir ayırarak gösterebilirmisiniz

Soru Açıklaması:

Doğru Cevap: