Yukarıdaki şemada verilen boyalı bölgeyi gösteren küme aşağıdakilerden hangisidir

yukarıdaki şemada verilen boyalı bölgeyi gösteren küme aşağıdakilerden hangisidir

yukarıdaki şemada verilen boyalı bölgeyi gösteren küme aşağıdakilerden hangisidir

yukarıdaki şemada verilen boyalı bölgeyi gösteren küme aşağıdakilerden hangisidir

Cevap: Sorudaki bölge C fark (A kesişim B) C-AnB ile ifade edilir.