Yönetimin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesinden evvel denetlenmesine ne ad verilir?

yönetimin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesinden evvel denetlenmesine ne ad verilir?

yönetimin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmesinden evvel denetlenmesine ne ad verilir?

Cevap: Yönetimin iş ve işlemlerinin gerçekleştirilmeden önce denetlenmesine, ön denetim ya da planlama denetimi adı verilir. Bu tür bir denetim, yönetimin faaliyetlerindeki riskleri belirleyerek, mevcut iç kontrol sistemlerinin yeterliliğini değerlendirir ve potansiyel hataları veya yanlış uygulamaları tespit ederek bunların giderilmesi için öneriler sunar.

Ön denetim genellikle profesyonel denetim firmaları veya kurumlar tarafından yapılan bir hizmettir. Bu denetim, yöneticilerin etkili bir şekilde yönetim işlevlerini yerine getirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Ayrıca, bu denetim, yönetim ve çalışanların sorumluluklarının anlaşılmasına, doğru kayıt tutulmasına ve finansal tabloların doğruluğunun sağlanmasına katkıda bulunur.

Ön denetim, işletmenin veya organizasyonun faaliyetlerini daha sürdürülebilir hale getirmesine yardımcı olabilir. Bu sayede, kurumlar daha iyi bir yönetim performansı sergileyebilir ve hedeflerine daha etkili bir şekilde ulaşabilir.