Yönetici ve lider ile ilgili hangisi yanlıştır?

Yönetici ve lider ile ilgili hangisi yanlıştır?

A. Yöneticinin bir görev tanımı vardır, liderin ise bir görev tanımı yoktur.
B. Liderlik, çoğu zaman bir yönetsel makamı ifade etmektedir.
C. Yönetici, sahip olduğu makama verilen yetkileri kullanarak iş yaptırır.
D. Yönetici, işleri doğru yapan, lider ise doğru işleri yapan kişidir.
E. Liderlik, insanları etkileme ve harekete geçirme faaliyetleridir

Yönetici ve lider ile ilgili hangisi yanlıştır? Sorusunun cevabı.

Cevap:

A. Yöneticinin bir görev tanımı vardır, liderin ise bir görev tanımı yoktur.
B. Liderlik, çoğu zaman bir yönetsel makamı ifade etmektedir.
C. Yönetici, sahip olduğu makama verilen yetkileri kullanarak iş yaptırır.
D. Yönetici, işleri doğru yapan, lider ise doğru işleri yapan kişidir.
E. Liderlik, insanları etkileme ve harekete geçirme faaliyetleridir

Yönetici ve lider ile ilgili iafdelerden B. Liderlik, çoğu zaman bir yönetsel makamı ifade etmektedir. yanlıştır.