Yıllık yüzde 35 faiz ile 140 TL getiri getiren anapara kaç TL’dir?

Yıllık yüzde 35 faiz ile 140 TL
getiri getiren anapara kaç TL’dir?