Yeryüzündeki su kaynaklarının en büyük miktarını hangisi oluşturur?

Yeryüzündeki su kaynaklarının en büyük miktarını hangisi oluşturur?

Yeryüzündeki su kaynaklarının en büyük miktarını hangisi oluşturur?

Cevap: Yeryüzündeki su kaynaklarının en büyük miktarını denizler ve okyanuslar oluşturur. Dünya yüzeyinin yaklaşık %71’i su ile kaplıdır ve bu suyun yaklaşık %97’si tuzludur. Geriye kalan %3’lük kısım ise tatlı su kaynaklarını oluşturur. Bu tatlı su kaynakları arasında nehirler, göller, yer altı suları, buzullar ve kar suları gibi çeşitli su kaynakları bulunmaktadır. Ancak tüm tatlı su kaynakları içinde en büyük paya sahip olanı nehirlerdir.