Yer kabuğunun büyük ve sert tabakalarına ne denir

yer kabuğunun büyük ve sert tabakalarına ne denir

yer kabuğunun büyük ve sert tabakalarına ne denir?

Cevap: yer kabuğunun büyük ve sert tabakasına manto denir.

Manto tabakası, Dünya’nın mantosu olarak da bilinen gezegenimizin katı kabuğunun altında yer alan en geniş tabakadır. Yer kabuğu ve dış çekirdek arasında yer alır. Manto, yaklaşık 2.900 kilometre kalınlığıyla Dünya’nın en hacimli tabakasıdır.

Manto tabakası, yoğunluk açısından daha yüksek olan okyanusal kabuk ve daha düşük olan kıtasal kabuktan oluşur. Manto, genellikle silikat minerallerinden, özellikle de demir ve magnezyum içeren magmatik kayaçlardan oluşur. Bu nedenle, manto tabakası silikatlarla zenginleşmiş bir bileşime sahiptir.

Manto tabakası, iki ana bölüme ayrılır:

  1. Üst Manto: Yaklaşık 670-2.900 kilometre derinliğe kadar olan üst kısımdır. Üst manto, astenosfer adı verilen plastik benzeri bir bölüm içerir. Astenosfer, yüksek sıcaklık ve basınç altında katılaşmış, ancak yüksek viskoziteye sahip bir malzemedir. Bu bölge, mantonun plastik akışını sağlayarak levha tektoniği ve volkanik faaliyet gibi jeolojik olayları etkileyen önemli bir role sahiptir.

  2. Alt Manto: Üst mantodan başlayarak 2.900 kilometreye kadar devam eder. Alt manto, daha yoğun ve katı bir yapıya sahiptir. Burası, manto tabakasının en altında yer alır ve mantonun çekirdek ile temas ettiği Mohorovičić diskontinuitesi (Moho) olarak adlandırılan bir bölgeye yakındır.

Manto tabakası, jeolojik olayları, levha hareketlerini, volkanik faaliyetleri ve depremleri etkileyen önemli bir rol oynar. Mantonun yüksek sıcaklık ve basınca sahip yapısı, konveksiyon akımlarını oluşturarak yer kabuğunun hareketini sürdürmekte ve Dünya’nın iç ısısını dışarıya yaymaktadır.