Yer kabuğunu oluşturan katı kütlelere ne denir

yer kabuğunu oluşturan katı kütlelere ne denir

yer kabuğunu oluşturan katı kütlelere ne denir

Cevap: Yer kabuğunu oluşturan katı kütlelere “kayaçlar” denir. Yeryüzünün dış kabuğu, farklı tipte kayaçlardan oluşur. Bu kayaçlar, çeşitli minerallerin bir araya gelmesi sonucu oluşurlar ve farklı jeolojik süreçlerin etkisiyle değişebilirler. Yer kabuğu altındaki manto ve çekirdek gibi diğer katmanlarla birlikte dünya yüzeyinin temel yapı taşlarını oluştururlar.