Yenilikleri Benimseme Teorisi’ne göre “küçük uçurum” hangi iki grup arasında oluşmaktadır?

Yenilikleri Benimseme Teorisi’ne göre “küçük uçurum” hangi iki grup arasında oluşmaktadır?

A. Geriden gelenler - Yenilikçiler
B. Yenilikçiler - Erken benimseyenler
C. Erken benimseyenler - Erken çoğunluk
D. Erken çoğunluk – Geç çoğunluk
E. Geç çoğunluk – Geriden gelenler

Yenilikleri Benimseme Teorisi’ne göre “küçük uçurum” hangi iki grup arasında oluşmaktadır? Sorusunun cevabı.

Cevap: Soruda sorulan ifadenin doğru cevabı B. Yenilikçiler - Erken benimseyenler dir.