Yemek kavramlar

5 13
in
B) 12
S
3
314)³
y
1 den 9’a kadar olan rakamlar her çemberin içine
bir rakam gelecek şekilde yerleştirilecektir.
Aynı doğru üzerinde bulunan her 3 çemberin için-
deki sayıların toplamı eşittir
Buna göre, x + y toplamı kaçtır?
A) 13
D) 10
N
L
A
E) 9
R
C) 11
√rxuson 89
Yu
lam
A)
B)
1
C