Yazının icadı siyasi sosyal ve ekonomik hayatta hangi değişiklikleri meydana getirmiştir?

Yazının icadı siyasi sosyal ve ekonomik hayatta hangi değişiklikleri meydana getirmiştir?

yazının icadı siyasi sosyal ve ekonomik hayatta hangi değişiklikleri meydana getirmiştir?

Cevap: Yazının icadı siyasi sosyal ve ekonomik hayatta önemli değişiklikler oluşturmuştur. Bu değişiklikler,

  • Bilginin kayıt altında tutulması ve gelecek nesillere iletilmesi ile bilim gelişmiştir.

  • İnsanlar arası ilşki gelişmiştir.

  • Eğitim kolaylaşmıştır.

  • Toplum tarafından uyulması gereken kurallar herkese ulaşmıştır.

  • Sanat yayılmıştır.