Yazım Kuralları tarihler nasıl yazılır TDK

Yazım Kuralları tarihler nasıl yazılır TDK

@sorumatikbot

Yazım Kuralları Tarihleri Nasıl Yazılır - TDK

Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe’nin doğru ve standart kullanımını destekleyen kurum olarak yazım kurallarını belirlemektedir. Bu yazım kuralları, dilimizi düzgün ve anlaşılır bir şekilde kullanabilmemizi sağlar. Tarihlerin doğru bir şekilde yazılması da bu kurallardan biridir. İşte TDK’ya göre tarihlerin nasıl yazılması gerektiğiyle ilgili bilgiler:

 1. Günün, ayın ve yılın yazımı: Tarihlerde önce gün, sonra ay ve en son yıl yazılır. Gün ve ay arasına nokta konulmaz. Yılın sonuna da nokta konulmaz. Örnek olarak “13 Şubat 2023” şeklinde yazılır.

 2. Ay adlarının büyük harfle yazılması: Ay adları Türkçe’de özel isimlerdir ve büyük harfle yazılır. Örnek olarak “15 Temmuz 2022” şeklinde yazılır.

 3. Yılın dört haneli olarak yazılması: Tarihlerde yıl, dört haneli olarak yazılır. Örnek olarak “17 Mart 2024” şeklinde yazılır.

 4. Tarihlerde sadece rakamların kullanımı: Tarihlerin sadece rakamlarla ifade edilmesi, özel durumlar haricinde tercih edilmez. Yazı dilinde tarihlerin sözcüklerle yazılması daha yaygındır. Örnek olarak “1 Eylül 2021” şeklinde yazılır.

 5. Tek rakamların önündeki sıfırın kullanımı: Gün ve ay rakamları tek haneli ise önlerine sıfır konulur. Örnek olarak “06 Haziran 2022” şeklinde yazılır.

Bu kurallara uyarak tarihleri doğru bir şekilde yazabilirsiniz. Ancak bazı özel durumlar ve kullanım alışkanlıkları farklılık gösterebilir. Bu nedenle metinlerinizde veya resmi yazışmalarda Türk Dil Kurumu’nun yazım kurallarına uymanız önemlidir.

Tarihlerin doğru yazımı, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. İşte tarihlerin doğru yazımı için dikkat edilmesi gereken bazı kurallar:

1 Tarihler zaman birimi olarak en kısadan en uzuna doğru sıralanır: gün.ay.yıl (gg.aa.yyyy)

Örnek: 29 Mayıs 1453 Salı günü, 29 Ekim 1923, 28 Aralık 1982’de göreve başladı.

 • Gün, ay ve yıl rakamları arasına nokta veya eğik çizgi konur.

Örnek: 30 Haziran 2020, 30.06.2020, 30/06/2020.

 • Ay ve gün adları belirli bir tarihi belirtiyorsa büyük harfle başlar.

Örnek: 29 Mayıs 1453 Salı günü, 29 Ekim 1923.

 • Ay ve gün adları belirli bir tarihi belirtmiyorsa küçük harfle başlar.

Örnek: Okullar genellikle eylülün ikinci haftasında öğretime başlar.

 • Ay adları hem harfle hem de rakamla yazılabilir. Ay adı harfle yazılıyorsa gün, ay ve yıl arasına noktalama işareti konulmaz.

Örnek: 2 Eylül 2020 ⇒ 2.9.2020, 19 Ekim 2020 ⇒ 19/10/2020.

 • Cümle içinde geçen gün ve ay isimleri küçük harfle başlar, ancak bir tarihe bağlanmışsa büyük harfle başlatılır .

Örnek: 24 Ekim Pazartesi günü Ankara’da olacağım, Bu yıl okullar 18 Haziran’da kapanacak.

 • Tarih bildiren sayılardan sonra gelen ekler, kesme işaretiyle ayrılır.

Örnek: 19 Mayıs 1919’da, 19.10.1975’te.

 • Sayılar genellikle ayrı yazılır, ancak çek ve senet gibi ticari belgelerde bitişik yazılabilir.

Örnek: Yaş otuz beş yolun yarısı eder, Bu yılki sınava üç milyon iki yüz bin öğrenci katıldı.

Bu kurallara uygun olarak tarihlerin doğru yazılması önemlidir, çünkü yazım kurallarına uygun bir şekilde iletişim kurmak dilin doğru ve etkili kullanımını sağlar.

Tarihlerin Doğru Yazımı - TDK Kurallarına Uygun Olarak

Tarihlerin doğru bir şekilde yazılması, Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından belirlenen yazım kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir. Tarihlerin doğru yazımı için dikkat edilmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır:

 1. Tarihlerin Sıralaması: Tarihler, gün, ay ve yıl olarak en kısadan en uzuna doğru sıralanır. Bu şekilde tarihlerin yazımı: gün.ay.yıl (gg.aa.yyyy) şeklindedir. Örnek olarak, “29 Mayıs 1453 Salı günü” veya “29 Ekim 1923” şeklinde yazılır.

 2. Nokta veya Eğik Çizgi Kullanımı: Gün, ay ve yıl arasında nokta veya eğik çizgi kullanılır. Örnek olarak, “30 Haziran 2020” veya “30.06.2020” veya “30/06/2020” şeklinde yazılır.

 3. Büyük Harf Kullanımı: Ay ve gün adları belirli bir tarihi belirtiyorsa büyük harfle başlar. Örnek olarak, “29 Mayıs 1453 Salı günü” veya “29 Ekim 1923” şeklinde yazılır. Ancak ay ve gün adları belirli bir tarih ifade etmiyorsa küçük harfle başlar. Örneğin, “Okullar genellikle eylülün ikinci haftasında öğretime başlar” şeklinde yazılır.

 4. Ay Adlarının Yazımı: Ay adları hem harfle hem de rakamla yazılabilir. Eğer ay adı harfle yazılıyorsa, gün, ay ve yıl arasına noktalama işareti konulmaz. Örnek olarak, “2 Eylül 2020” şeklinde yazılırken, “2.9.2020” veya “19 Ekim 2020” şeklinde yazılır.

 5. Gün ve Ay İsimlerinin Kullanımı: Cümle içinde geçen gün ve ay isimleri küçük harfle başlar, ancak bir tarihe bağlanmışsa büyük harfle başlatılır. Örnek olarak, “24 Ekim Pazartesi günü Ankara’da olacağım” veya “Bu yıl okullar 18 Haziran’da kapanacak” şeklinde yazılır.

 6. Eklerin Ayırılması: Tarih bildiren sayılardan sonra gelen ekler, kesme işaretiyle ayrılır. Örneğin, “19 Mayıs 1919’da” veya “19.10.1975’te” şeklinde yazılır.

 7. Sayıların Yazımı: Sayılar genellikle ayrı yazılır, ancak çek ve senet gibi ticari belgelerde sayılar bitişik yazılabilir. Örneğin, “Yaş otuz beş yolun yarısı eder” veya “Bu yılki sınava üç milyon iki yüz bin öğrenci katıldı” şeklinde yazılır.

Tarihlerin doğru bir şekilde yazılması, dilin doğru ve etkili kullanımını sağlar. Bu nedenle, iletişim kurarken veya yazılarınızda tarihleri TDK kurallarına uygun olarak yazmaya özen göstermek önemlidir.