Yazıdan önceki dönemde insanın hayat tarzını etkileyen unsurlar nelerdir

Yazıdan önceki dönemde insanın hayat tarzını etkileyen unsurlar nelerdir

Yazıdan önceki dönemde insanın hayat tarzını etkileyen unsurlar nelerdir?

Cevap:

  • Tarım ürünlerini yetiştirme,
  • İnsanın üretim ve tüketim alışkanlıkları,
  • Barınma,
  • İklim koşulları,
  • Besin kaynağı bulabilme,