Yatay analiz teknikleri nelerdir?

Yatay analiz teknikleri nelerdir?

Yatay analiz teknikleri nelerdir?

Cevap:

“Yatay analiz”, bir şirketin belirli bir dönem içindeki finansal performansını incelemek için kullanılan bir tekniktir. Yatay analiz, bir şirketin finansal tablolarındaki verileri yan yana karşılaştırmak suretiyle yapılır. Bu teknikte genellikle iki farklı yöntem kullanılır:

  1. Trend Analizi: Trend analizi, bir şirketin mali tablolarındaki verilerin zaman içinde nasıl değiştiğini izler. Geçmiş yılların verileriyle karşılaştırılır ve bu sayede bir trend belirlenir.
  2. Yüzdelik Analiz: Yüzdelik analiz, bir şirketin mali tablolarındaki verilerin yüzdelik oranlarının hesaplanmasıdır. Bu yöntem, bir şirketin dönemsel olarak nasıl performans gösterdiğini belirlemek için kullanılır.

Bunların yanı sıra, yatay analizde kullanılan bazı teknikler şunlardır:

  • Ortalama Hesaplama: Bu teknik, bir şirketin finansal tablolarındaki verilerin ortalamasının alınması suretiyle yapılır. Böylelikle, bir şirketin finansal performansının zamanla nasıl değiştiği belirlenir.
  • Rasyo Analizi: Rasyo analizi, bir şirketin finansal tablolarındaki verilerin rasyolarının hesaplanmasıdır. Bu rasyolar, bir şirketin finansal sağlığının belirlenmesinde kullanılır.
  • Grafikler: Yatay analizde grafikler kullanılarak, bir şirketin finansal performansındaki değişimler görsel olarak ifade edilebilir.