Yarı metallerin özellikleri nelerdir. Yarı metaller nelerdir

Yarı metallerin özellikleri nelerdir. Yarımetaller nelerdir

Yarı metallerin özellikleri nelerdir. Yarımetaller nelerdir

Yarı metal özellikleri;

 • Katı halde bulunurlar.(Oda sıcaklığında)
 • Fiziksel yapıları metaller ile benzerlik gösterir.
 • Kimyasal yapıları ametaller ile benzerlik gösterir.
 • Tel ve levha haline getirilir.
 • Metallerden az ametallerden fazla ısı ve elektriği iletirler.
 • Hem metaller ile hem de ametaller ile bileşik oluştur.
 • Erime ve kaynama noktaları metallerden düşük ametallerden yüksektir.

Yarı metaller Nelerdir

 • Bor
 • Silisyum
 • Germanyum
 • Arsenik
 • Antimon
 • Tellür
 • Polonyum
 • Tennessine

dir.