Yardimmm edinn

x, 50 den küçük pozitif tam sayıdır.
X
EKOK (x,36) X + = EBOB (x,36) 13
olduğuna göre, x’in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A) 7
B) 13
C) 45
D) 58
E) 61

Bu soruda şıklarda gitmek mantıklı 45 yerine yazarsan sağlar @Mien