Yardımmm edin

Aralarında Cevdet ve Nemin’in de bulunduğu 6 bay ve 5 bayan arasından 4 ü bay, 3 ü bayan 7 kişilik bir grup oluşturulacaktır?
Gurupta Cevdet ve Nermin bulunacağına göre, kaç farklı gurup oluşturulabilir?