Yardımcı olursanız memnun olurum

Yan yana duran ve bozuk oldukları için su damlatan iki musluk ile ilgili şunlar bilinmektedir.

  1. musluk dakikada eş aralıklarla 5 damla, 2. musluk dakikada eş aralıklarla 15 damla dam- latmaktadır.

  2. musluktan düşen her bir damlada 3 ml su var- ken, 2. musluktan düşen her bir damla da 2 ml su bulunmaktadır.

Musluklardan damlayan suyun birikmesi için iki musluğun altına denk gelecek şekilde boş bir kap konuluyor.

Kabin hacmi 245 ml olduğuna göre, kap kaç saniye sonra tamamen dolar?

A) 260