Yardımcı olur musunuz

cose sin²0-cose
3
Cos 0
ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangi-
sidir?
A) cose B) 1
C) -sine D)-cose E) -1.