Yardımcı olabilirmisiniz

Aşağıdaki tablonun her karesinde bir tane sayı vardır.

1
1
3 1
Sabırların sağında yazan sayılar o satırdaki karelerde bulu-
nan sayıların kümesinin oloman sayısını, sütunlann albin-
da yazan sayılar o sütundaki karelerde bulunan sayıların
küməsinin eleman sayısını belirtmektedir.
Buna göre, a + b toplamı kaçtır?

B
b
Şekilde 13 çekmeceli bir dolabın içinde oyuncaklar
vardır.
• Her çekmecede en az bir oyuncak vardır.
• Üst üste olan herhangi iki çekmecede en fazla toplam
9 oyuncak bulunmaktadır.
Buna göre, bu dolapta en fazla kaç oyuncak bulunur?