Yardim lutfen

d
83.
84.
-2
=8
Dört elemanlı bir kümenin üç elemanlı tüm alt kü-
meleri ayrı ayrı kağıtlara yazılıyor. Bu üç elemanlı alt
kümelerin her birindeki sayıların aritmetik ortalamaları
hesaplandığında 5, 7, 10 ve 14 sonuçları elde edili-
yor.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu kümenin ele-
manlarından biri olamaz?
B) 3
C) 6 D) 15 E) 21
A)-6
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}