Yardım lutfen ödevim var

JA
A
9. Bulutlar fiziksel özelliklerine göre sınıflandırılmıştır. Bu bulutlardan bazıları şunlardır:
Kümülüs: Kümülüs bulutlanı, erken yaşta çizmeyi öğrendiğimiz ve tüm bulutların genel sembolü olarak kullanılan
türdür. Tepeleri yuvarlak ve kabarık olur, güneş vurduğunda ise parlak beyaz görünürler. Altları düz ve nispeten
karanlıktır.
Sirüs: Latincede kıvrımlı saç anlamına gelen sirüs, gökyüzünde uzanan ince, beyaz renkli iplik benzeri bulutlarda.
Sirrokümülüs: Kum taneleri gibi ya da küçük dalgacıklar hâlinde, oldukça küçük kümelerden meydana gelmiş,
ince, beyaz ve gölgesiz bulut örtüsüdür.
SÖZEL BÖLÜM
8. SINIF TÜRKÇE TESTI
Altostratüs: Gökyüzünü orta seviyelerde tamamen kaplayan gri ya da mavimsi gri renkli bulut çeşididir. Gol
yüzünü tamamen kaplasalar bile genellikle güneşi loş ışığıyla görebilirsiniz ancak ışığı, yerde gölge oluşturacak
kadar geçirmez.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ilgili bulutun görseli yanlış verilmiştir?
A)
B)
Kümülüs
Altostratüs
10. Nasıl ki eski insanları oklardan, kılıç darbelerinden
koruyan kalkanlar varsa insanları gün ışığından ko-
ruyan en zarif kalkan da şüphesiz ki şemsiyelerdir.
Evet, yanlış duymadınız, şemsiyeyi insanoğlunun
yol arkadaşı yapan asıl etken yağmur değil güneştir.
Günümüzde her ne kadar yağmurlu havalarla, gri
bulutlarla kaplı gökyüzüyle birlikte anılsa da şem-
siyeyi ortaya çıkaran, Mezopotamya’nın yakıp kavu-
ran güneşi.
Bu metinde,

 1. Benzetme (Aralarında ilgi bulunan iki kavram-
  dan birinin diğerine benzetilmesi)
  II. Kişileştirme (İnsan dışındaki varlıklara insana
  özgü özellikler verilmesi)
  III. Abartma (Bir varlığın veya durumun olduğun-
  dan çok fazla ya da çok az gösterilmesi)
  söz sanatlarından hangilerine başvurulmuştur?
  A) Yalnız I
  B) Yalnız III
  C) I ve III
  D) I, II ve III
  OOOO
  Samsung Quad Camera
  Galaxy Azis ile çekildi
  D)
  4
  Sirüs
  Sirrokümülüs
 2. Murat Bey, çocuklarının tablet kullanım süreleri
  denetlemek amacıyla her gün tablete yeni bir şif
  koymaktadır. Çocukları Nil ve Ipek şifreyi istedikl
  rinde Murat Bey, onlara ipuçları verip şifreyi kenc
  lerinin bulmasını ister.
  Bu ipuçları şunlardır:
 • 2384: İki rakam doğru fakat birinin yeri yanlış.
 • 3703: Yalnızca bir rakam doğru ve yeri de doğr
 • 7462: İki rakam doğru fakat ikisinin de yeri yan
 • 6428: Üç rakam doğru fakat yalnızca birinin y
  doğru.
 • 9137: Bütün rakamlar yanlış.
  A) 2803
  C) 2608
  Buna göre, Nil ve Ipek aşağıdaki şifrelerden h
  gisini tuşladığında tablet açılır?
  B) 6180
  D) 4209