Yardım lazım

KARMA 5
7. a ve b gerçel sayılar olmak üzere,
b
ifadesi lal ≤ b eşitsizliğini
a
göstermektedir.
A) 6
b
X
y-1
ifadesi a = b eşitliğini
olduğuna göre, y nin alabileceği kaç tam sayı değeri
vardır?
B) 7
2
C) 8
D) 9
E) 10