Yardım gerek

Screenshot_20230401-161813_OneDrive

Dik koordinat düzleminde bir d doğrusunun A(-4, 1) noktasından geçtiği ve 2x - y = 5 doğrusuna dik oldu- ğu biliniyor.

d doğrusunun x-eksenini kestiği nokta (a, 0) ve y- eksenini kestiği nokta (0, b) olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?