Yardım edin lütfen

cot x - tan x = 4

olduğuna göre, cot^3 x - tan^3 x ifadesinin değeri kaçtır

İki küp farkından sorulan ifadeyi yaz çıkan iafedeleri yerine sayı değerleri yaz tan²x+cot²x için ise ilk baştaki farkın karesini al

1 Like