Yardım edermisiniz plsssaaa

Lise

ÖĞRENDİKLERİMİZİ UYGULAYALIM

  1. Proton, nötron ve elektron taneciklerinin; bağıl yükü, bağıl kütlesi ve bulunduğu yer neresidir?
    K elementinin atomlarındaki proton, elektron, nötron sayisi nedir?
    Siyonunda proton, elektron ve nötron sayısı kaçtır? lyonun kütle numarası ve atom numa
    rasi nedir?
  2. Size kütle numarası aynı olan iki element verilse bunlan izotop, izoton, izobar kavramlanında
    hangisiyle tanımlarsınız? Neden?

"X atomunun C ile izotop olabilmesi için atom numarası ve sembolü ne olmalidir? Bu atc
aynı zamanda hangi atomun izotopudur? (70 ve 71. sayfadaki periyodik sistemden faydalanın
CI ile Ar izoelektroniktir. Neden?
6.
7.
Fotoğraftaki gibi bir bakır eşya bakır izotoplannin karışımını içerir.
Neden?
8. Bildiğiniz gibi simyacılar değersiz metalleri altina dönüştürmeye çalışmışlardır. O dönemde
şun, bilinen bir elementtir. Kurşunu (Pb), altina (Au) dönüştürmek için kurşun atomu
yapsan (taneciklerini) nasıl değiştirmeniz gerekir?