Yardım eder misiniz?

taşınırken bazı hastalıklar eşey kromozomlarında taşınır. Hemofili (kanın pıhtılaşmaması) insanlarda X kromozomu üzerinden taşınan çekinik karakterli bir hastalıktır. Bu durum şu şekilde gösterilebilir.
Hastalık geni bulunan
X→ Hastalık geni bulunmayan
XX Sağlıklı dişi
XX
Taşıyıcı dişi
Xhxh Hasta dişi
Baba
Fen bilimleri dersinde eşey kromozomuna bağlı hastalıklar konusunu öğrenen Emre hemofili hastasıdır. Yeni do- ğacak kardeşinin hemofili hastası olma olasılığını merak ettiği için ailesine ait aşağıdaki soy ağacını çiziyor.
Anne
?
Emre
Emre ailesinde hasta olan tek kişi olduğuna göre Emre’nin cinsiyetini bilmediği yeni doğacak kardeşinin hemofili hastası olma olasılığı ile ilgili çıkarımlarından hangisi yanlıştır?
A) Kardeşim kız olursa taşıyıcı olma olasılığı %50’dir.
B) Kardeşim erkek olursa hemofili hastası olma olasılığı %50’dir.
C) Kardeşim kız olursa sağlıklı olma olasılığı %25’tir. D) Kardeşim erkek olursa taşıyıcı olma olasılığı %0’dır.
33
8. SINIC