Yardım eder misiniz

Uçucu olmayan X katısının sudaki çözünürlüğünün s caklıkla değişimi grafikteki gibidir.

  • Çözünürlük (g/100 g su)

160

124

90 80

10

60

90

Sıcaklık (°C)

Buna göre, X katısının suda çözünmesiyle ilgili aşa- ğıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?