Yardım eder misiniz acilll

Yukarıda verilen doğruluk tablosunda x,y,z ve t harf lerinin yerine gelmesi gereken doğruluk değerleri sı rasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A0,1,0,0

81,0,1,1

C) 1, 0, 1, 0

0.1, 0 - 1

D) 1, 1, 1, 0

Anlamadığın yeri sorabilirsin