Yaratıcı dramanın aşamaları nelerdir

yaratıcı dramanın aşamaları nelerdir

yaratıcı dramanın aşamaları nelerdir?

Cevap: Yaratıcı drama, katılımcılara bir hikaye anlatmak yerine, kendileriyle etkileşim halinde oldukları bir deneyim sunan, yaratıcı ve interaktif bir öğrenme yöntemidir. Yaratıcı drama aşamaları şöyle sıralanabilir:

  • Hazırlık: Yaratıcı drama için ilk adım hazırlıktır. Bu aşamada hikayenin seçimi, rollerin belirlenmesi, sahne ve dekor hazırlıkları yapılır.

  • Isınma: Katılımcıların yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına yardımcı olmak amacıyla yapılan bu aşama, bedensel hareketler ve oyunlar gibi etkinlikler içerir.

  • Problem Tanımı: Bu aşamada, hikayedeki ana problem tanımlanır ve katılımcıların bu problemin ne olduğunu anlamaları sağlanır.

  • Olay Örgüsü: Hikayenin ana hatları, karakterlerin amaçları, ilişkileri ve çatışmaları gibi unsurlar belirlenir.

  • Rol Oynama: Katılımcılar, belirlenen rolleri üstlenir ve hikayenin farklı aşamalarında bu rolleri oynarlar.

  • Çatışma ve Çözüm: Karakterler arasındaki çatışmalar işlenir ve katılımcılar, bu çatışmaları çözmek için alternatif senaryolar geliştirirler.

  • Sonuç: Hikayenin sonucu, tüm katılımcıların birlikte belirlediği bir şekilde ortaya konur ve sonuç üzerine tartışmalar yapılır.

  • Debriefing: Son olarak, katılımcılarla birlikte yaşanan deneyimler değerlendirilir ve öğrenme sürecindeki kazanımlar gözden geçirilir.