Yarar zıt anlamlısı nedir?

yarar zıt anlamlısı nedir

yarar zıt anlamlısı nedir?

“Yarar,” bir şeyin veya bir eylemin olumlu sonuçlarını ifade eden bir kelimedir. Genellikle faydalı, işe yarar, yararlı anlamlarında kullanılır. Bir şeyin insanlara veya bir organizasyona sağladığı olumlu etkiler veya faydaları ifade etmek için kullanılır. Örneğin, “Egzersiz sağlığa yararlıdır” ifadesinde “yararlı” anlamında kullanılmıştır. Bu kelime, olumlu sonuçları vurgulamak için kullanıldığında kullanılır.

Cevap: “Yarar” kelimesinin zıt anlamlısı “zarar” olarak kabul edilir. “Yarar” olumlu bir etki veya fayda anlamına gelirken, “zarar” olumsuz bir etki veya kayıp anlamına gelir. Bu iki kelime, birbirlerinin karşıtıdır ve genellikle bir durumun olumlu veya olumsuz sonuçlarını ifade etmek için kullanılırlar.