Yaprak testden soru

ARI
Yanlış Sayısı:…
Boş Sayısı
Net Sayısı
TEST 1
5. 3 kız, 5 erkek arkadaş bir sırada, birden fazla
kız yanyana gelmemek üzere kaç farklı şekilde
dizilerek fotoğraf çektirilebilir?
A) 720
B) 7200
D) 1440
E) 14400
C) 2160