Yapar mısınız


cos 0/ sin 0 1+ cos 0
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?