Yapamiyorum

and yerden
yükseklikteki bir noktaya bağlamıştır. Uçurtmanın gergin
pi yatayla 53" lik açı yapacak şekilde uçtuğuna göre uçurtmanın
yerden yüksekliği kaç metredir? (sin 53° -0,8 aliniz.)
“Şekil 2.1.58” de Defne, ışık kaynağı, Defne’nin gölgesi
ve ışığın yer düzlemi ile yaptığı 37° lik açı gösterilmiştir.
Defne, ışık kaynağına 2 m ve gölgesine 1,2 m uzaklık-
ta olduğuna göre gölgesinin boyu Defne’nin boyundan kaç cm daha
uzundur? (tan 37° -0,75 alınız.)
“Şekil 2.1.59” da tepenin üzerindeki güvenlik kamerası
30 metre mesafede yerde duran Özgür’ün
funduğu nok-
Şekil 2.1.58
37
Işık
kaynağı
Defne
Şekil 2.1.59
√60
Duvar