Yapamadım yardım istiyorum

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, ad tamlama- sinin tamlayanına ait bir sıfattır?

A) Vahşi tabiatın ortasında şehir, insanların içine sığındığı kapalı bir yerdir.

B) Eski şehirler, en güzel mimarı eserleri barındıran yerlerdir.

C) Bu anlayışa göre kapalı yerler dış dünyadan habersizdir.

D) Geniş imkanlar vardı; ancak bunların hiçbirini kullanmazdı.

E) Küçük şadırvanlar su sesiyle doluyordu.

1 Like

A
Vahşi tabiatın ortası
Tabiatın ortası =isim tamlaması
Tamlayan = Tabiatın
Tamlanan =ortası

Vahşi tabiat derken de
vahşi =Sıfat